קטע:נחמיאש על משלי ד י

(י-יא). וחזר להזהיר פעם אחרת שמע בני וקח אמרי וירבו לך שנות חיים, (יא) בדרך חכמה הורתיך הדרכתיך במעגלי יושר, ואז (יב) בלכתך לא יצר צעדך ואם תרוץ לא תכשל.