פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קמ י

מצודת דוד

"עמל שפתימו" - השקר שמדברים עלי הוא וסיעתו השקר הזה יכסה אותם ר"ל מה שרוצים לעשות לי יבוא עליהם

"ראש מסבי" - ראש המסבבים ללכדני והוא דואג האדומי