קטע:מצודות על תהלים קמט ו

מצודת דוד

"רוממות אל בגרונם" - בגרונם יספרו רוממות האל וזה תהיה לחרב פיפיות בידם ר"ל עי"ז יגברו על האויב כאלו אחזו בידם חרב בעלת שתי פיות חדודה משתי הצדדים

מצודת ציון

"בגרונם" - בצוארם

"פיפיות" - חדוד החרב נקרא פה כמו ולה שתי פיות (שופטים ג)