קטע:מצודות על תהלים קמז יד

מצודת דוד

"חלב וגו'" - ולא יאכלם האויב

"השם גבולך" - בגבולך שם שלום כי לא תבוא עליך מלחמה

מצודת ציון

"חלב" - מיטב כמו ואכלו את חלב הארץ (בראשית מה)