קטע:מצודות על תהלים קמז יא

מצודת דוד

"רוצה" - רק רוצה ה' ביריאיו וחוזר ומפרש שהם המיחלים לחסדו ואינם בוטחים בעצמם בחוזק השוק או בגבורת הסוס כי הבוטח באלו מסיר יראת ה' מעל פניו

מצודת ציון

"המיחלים" - המקוים