קטע:מצודות על תהלים קמז ו


מצודת ציון

"מעודד" - ענין רוממות וחזוק

"עדי ארץ" - עד ארץ