קטע:מצודות על תהלים קמז ה

מצודת דוד

"לתבונתו" - לדברים שיש בהם תבונה הנמצאים אצלו אין מספר להם כי רבו מאד