קטע:מצודות על תהלים קמז ד

מצודת דוד

"מונה וגו'" - ר"ל יודע הוא מספרם וקורא להם שמות לכ"א שם הנאה לו

מצודת ציון

"מונה" - מלשון מנין