קטע:מצודות על תהלים קמז ג

מצודת דוד

"ומחבש" - עושה תחבושת

"לעצבותם" - ר"ל מעביר העצבון

"הרופא" - הוא הרופא למי שלבו נשבר מרוב התוגה

מצודת ציון

"ומחבש" - ענין קשירת המטלית על המכה כמו ולנשברת אחבש (יחזקאל ל"ד)