קטע:מצודות על תהלים קמו י

מצודת דוד

"הללויה" - לכן אתם כולכם הללו את יה

"ימלוך וגו'" - וחזר ופירש אלהיך השוכן בציון הוא ימלוך לדור ודור