קטע:מצודות על תהלים קמו ו

מצודת דוד

"השומר" - הוא השומר אמיתת הבטחתו עד עולם

"עושה שמים וגו'" - וא"כ ידו בכל משלה ויכול הוא להושיע בכל מקום