קטע:מצודות על תהלים קמו ה

מצודת דוד

"שברו" - מלת אשרי משמשת בשתים לומר אשרי למי אשר שברו על ה'

מצודת ציון

"שברו" - תקותו