מצודות על תהלים קמו ג

<< מצודות על תהלים • פרק קמו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"שאין לו" - שאין בידו תשועה