קטע:מצודות על תהלים קמה יג

מצודת דוד

"בכל דור ודור" - ממשלתך עומדת בכל ימי הדורות

"כל עולמים" - על כל העולמות