פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קמה י

מצודת דוד

"כל מעשיך" - ר"ל מכל מעשה ה' בא לו הודאה ושבח

"יברכוכה" - יברכו אותך