קטע:מצודות על תהלים קמה טז

מצודת דוד

"פותח" - אתה פותח את ידך ומשביע לכל חי לפי רצונו ותאותו