קטע:מצודות על תהלים קמה ו

מצודת דוד

"ועזוז וגו'" - ר"ל כמו שאני אספר גדולתך כן כולם יאמרו חוזק מעשיך הנוראים

מצודת ציון

"ועזוז" - מלשון עוז וחוזק