קטע:מצודות על תהלים קמה א

מצודת דוד

"ארוממך" - אספר רוממותיך

"תהלה לדוד" - לפי שבמזמור הזה אין בו שום שאלה ובקשה כ"א שבחי המקום לזה אמר תהלה לדוד כי אין בה כ"א תהלה ושבח