קטע:מצודות על תהלים קמד טו

מצודת דוד

"אשרי העם" - משובח העם שכך הרבה טובה יש בידו ומשובח העם שה' הוא אלהיו אשר בידו להשפיע טובה מרובה בגמול המעשה כי ידו לא תקצר

מצודת ציון

"אשרי" - ענין שבח כמו אשרי האיש (לעיל א)