קטע:מצודות על תהלים קמא י

מצודת דוד

"אנכי עד אעבור" - סרס המקרא עד אנכי אעבור ר"ל הם יפלו בפח טרם אשר אעבור אני במקום הפח וכשאעבור אני לא יהיה עוד הפח פרוש כי הם יהיו נלכדים בה ואמר בדרך משל מן לכידת העוף

"יחד" - כולם יחד זה כזה איש לא נעדר

"יפלו במכמוריו" - כולם יפלו כ"א ברשתו אשר טמן עלי

מצודת ציון

"במכמוריו" - עניינו פח ורשת כמו ויאספהו במכמרתו (חבקוק א)