קטע:מצודות על תהלים קמא ד

מצודת דוד

"לדבר רע" - לעשות דבר רע

"להתעולל" - לעשות מעשים ברשע עם אנשים פועלי און ודומה להם

"ובל אלחם" - בל אתאוה לאכול מנעמי מאכלם ר"ל שלא ימשך לבי אל תאות העולם כמו שנמשך לבם

מצודת ציון

"להתעולל עלילות" - ענין פועל ומעללים כמו אשר עולל לי (איכה א)

"אישים" - אנשים

"אלחם" - מלשון לחם ועניינו מאכל כי כל דבר מאכל נקרא בשם לחם

"במנעמיהם" - מלשון נעימות וענינו מתוק וערב