קטע:מצודות על תהלים קמא ב

מצודת דוד

"משאת כפי" - נשיאת כפי לפניך בתפלה תחשב כמנחת ערב והיא עולת תמיד של בין הערבים

"תכון תפלתי" - תהיה נכונה לפניך כהקטרת קטורת