קטע:מצודות על תהלים קמא א

מצודת דוד

"קראתיך" - כאשר אקרא לך מהר לשמוע

מצודת ציון

"חושה" - ענין מהירות כמו לעזרתי חושה (לעיל כב)