קטע:מצודות על תהלים קל ג

מצודת דוד

"אם עונות תשמר" - אם לא תמחול ותשמור אותם להפרע עליהם גמול מי יוכל לעמוד ולהתקיים כי הלא רבו מאוד