קטע:מצודות על תהלים קל ב


מצודת ציון

"קשובות" - ענין שמיעה