פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קל א

מצודת דוד

"ממעמקים" - מתוך עומק הצרות קראתי לך ה'