מצודות על תהלים קלט כג


מצודת דוד

"ודע" - עד שתדע מחשבות לבבי

"בחנני וגו'" - כפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"בחנני" - ענין חקירה היא כצורף הבוחן כסף לחקור הטובה היא

"שרעפי" - ענין מחשבה כמו ברוב שרעפי בקרבי (לעיל צד)