קטע:מצודות על תהלים קלט יג

מצודת דוד

"תסוכני" - בעודי בבטן אמי במקום חושך סככת אותי בבשר ועור ואיך א"כ יחשיך ממך כל חושך

"קנית כליותי" - הלא כליותי קנוים המה לך כי אתה בראתם עם כי המה במקום היותר נסתר בגוף ואיך א"כ נסתר ממך כל דבר

מצודת ציון

"קנית" - יש קנין שאין שם מכירה כמו קונה שמים (בראשית יד)

"כליותי" - הם היועצות לאדם

"תסכני" - מלשון סכך וכסוי