מצודות על תהלים קלט יב


מצודת דוד

"כחשכה כאורה" - שוים הם למולך זה כזה ואין הפרש ביניהם

"גם חושך" - כי גם החושך לא יחשיך דבר ממך ואליך יאיר הלילה כיום