מצודות על תהלים קלט יא


מצודת דוד

"ואומר" - ואם אומר אך חשכת הלילה יחשיך בעדי ובו אסתר

"ולילה" - אבל הלילה האיר בעדני ותראני בלילה כמו ביום

מצודת ציון

"ישופני" - ענין חשך כמו על הרי נשף (ירמיהו יג)

"בעדני" - נגדי