קטע:מצודות על תהלים קלט י

מצודת דוד

"גם שם" - הלא גם באחרית הים ידך תנחני וימינך תאחזני להוליך אותי אחר חפצך ואם כן אברח מידך לידך

מצודת ציון

"תנחני" - ענין הנהגה