קטע:מצודות על תהלים קלט ט

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אשא כנפי שחר" - אם אמרתי אשא כנפים לעוף חיש מהר בקצה הים כשחר הזה המבהיק ברגע אחת עד קצה העולם