קטע:מצודות על תהלים קלט ז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אנה" - איה המקום אשר אלך להסתר מרוח כעסך ואנה אברח ממך והוא ענין מליצה והפלגה

מצודת ציון

"אנה" - להיכן

"מרוחך" - ענין כעס כמו אל תבהל ברוחך (קהלת ז)