קטע:מצודות על תהלים קלט ה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אחור וקדם" - צרת עלי מסביב מאחור ומקדם לבל אברח ושמת עלי כפך להכות בי ר"ל אני תמיד בידך ואין לי מנוס והמשיל הדבר לאנשי חיל הצרים על עיר מסביב לבלי תת יוצא ומכים בהם כרצונם

מצודת ציון

"צרתני" - מלשון מצור וסבוב

"ותשת" - ענין שימה