קטע:מצודות על תהלים קלט ד

מצודת דוד

"כי אין מלה" - כאשר המלה עדיין איננה בלשוני ולא החילותי לדבר הן אתה ה' ידעת כל המלה טרם דברתיה

מצודת ציון

"מלה" - ענין דבור