קטע:מצודות על תהלים קלח ז

מצודת דוד

"על אף אויבי" - על כי בערה בהם אפם וחמתם לבלעני לזה תשלח עליהם מכת ידך ותושיע לי בימינך

"תחייני" - ר"ל תצילני מהצרה