קטע:מצודות על תהלים קלו כה

מצודת דוד

"נותן" - הודו לנותן לחם לכל הבריות ומשגיח על הכל