קטע:מצודות על תהלים קלו כב

מצודת דוד

"נחלה" - הודו לאשר נותנם נחלה לכל ישראל עבדו כי לקיים שבועתו להאבות היה די אם היה נותנם להצדיקים שבדור