פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קלו כא

מצודת דוד

"ונתן" - הודו לאשר גם נתן ארצם לנחלה עם כי לא שאלו רק לעבור בגבולו