קטע:מצודות על תהלים קלו יט

מצודת דוד

"לסיחון" - הודו לאשר הרג לסיחון וגו' ובעבור חזקו פרטו לעצמו