פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קלו ג

מצודת דוד

"האדונים" - הם צבא השמים וכסיליהם שהם אדונים למשול בארץ וה' הוא אדון עליהם ולכל אשר יחפוץ יטם