קטע:מצודות על תהלים קלד ב

מצודת דוד

"שאו" - הרימו ידכם לה' בקדושה לברך אותו כי כן דרך המברכים להרים ידיהם למעלה