קטע:מצודות על תהלים קלב יז

מצודת דוד

"ערכתי נר" - שם ערכתי נר ר"ל הארה וזריחה וממשל רב

"שם" - בציון אצמיח קרן ממשלה לדוד ר"ל שם יתרבה ויתגדל ממשלתו בכל עת

מצודת ציון

"קרן" - המלה ההיא הושאל לממשלה והתחזקות ע"ש שבעלי הקרנים יתחזקו בהם בהלחמם עם מי

"ערכתי" - ענין סדור