קטע:מצודות על תהלים קלב יד

מצודת דוד

"זאת מנוחתי" - וכה אמר ה' זאת תהיה מנוחתי עדי עד ופה אשב כי מתאוה אני לה