קטע:מצודות על תהלים קלב י

מצודת דוד

"בעבור וגו'" - על עצמו אמר עשה זאת בעבורי וכפל דברו ואמר עוד אל תשב ריקם את פני משיחך לבל שמוע תפלתו