קטע:מצודות על תהלים קלב טו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"צידה" - מן המקום ההוא אשפיע לברך מזון עדתי ולהשביע אביוני עמי