קטע:מצודות על תהלים קלב ז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"להדום רגליו" - בה"מ קרוי הדום רגלי ה' ואחז דרך משל כאילו מושבו בשמים ממעל ורגליו יורדים לנוח בבה"מ

"נבואה" - עתה הואיל וידענו המקום נבואה למשכנותיו

מצודת ציון

"להדום" - הוא שרפרף הכסא הנתון תחת רגלי האדם כשהוא יושב וכן הדום לרגליך (לעיל קי)