קטע:מצודות על תהלים קלב ב

מצודת דוד

"לאביר יעקב" - לחזקו ותקפו של יעקב והוא המקום ב"ה ותלה ביעקב לפי שהוא היה תחילה להנודרים

מצודת ציון

"לאביר" - ענין חוזק כמו ומשך אבירים בכחו (איוב כד)