קטע:מצודות על תהלים קלא ב

מצודת דוד

"כגמול עלי נפשי" - הנפש אשר עלי ובקרבי היא כתנוק הנגמל וכפל הדבר להתמדתו

"אם לא" - הוא ענין שבועה כאומר אם לא עשיתי כן יבא עלי עונש כזאת וגזם ולא אמר

"שויתי ודוממתי" - המשלתי נפשי כתנוק הנגמל משדי אמו שכל בטחונו על אמו כן כל בטחוני בה'

מצודת ציון

"שויתי" - מלשון שוה

"ודוממתי" - מלשון דמיון

"כגמול" - ענינו תינוק הנעתק מקרוב משדי האם כמו ויגדל הילד ויגמל (שם כא)