קטע:מצודות על תהלים קכ ז

מצודת דוד

"אני שלום" - אני בפי שלום וכאשר אדבר אליהם שלום המה מתעוררים למלחמה